Q.a.s.e.h.i.l.l.a.h.i

La tahzan innallaha ma’ana”

jangan bersedih, Allah bersama kita

Monday, January 7, 2013

ALLAH Maha Mengetahui

No comments:

Post a Comment